Archiv aktualit 2021


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 16.11.2021

19.11.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov na základě žádostí třídních učitelek ze dne 11.11. a 14.11.2021 souhlasí s poskytnutím příspěvku na lyžařský výcvikový kurz konaný v roce 2022 pro 2 žáky 7. resp. 8. třídy.


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 3.11.2021

5.11.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím částky do 25 000,- Kč jako příspěvek na dopravu žáků 7. třídy a 8. A a 8. B ZŠ bratří Fričů Ondřejov na lyžařský výcvikový kurz v roce 2022.


Zápis z prvního jednání představenstva ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov dne 14.10.2021

20.10.2021

Zápis jednání

Projednáno bylo

 • volba předsedy představenstva, místopředsedy představenstva a hospodáře

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 30.9.2021

18.10.2021

Děkujeme všem členům spolku i hostům za účast na valné hromadě a za jejich podněty.

 Zápis z valné hromady  Příloha č.1 - Prezenční listina  Příloha č.2 - Zpráva o činnosti  Příloha č.3 - Finanční přehled 2019-2021  Příloha č.4 - Návrh představenstva   Příloha č.5 - Plán činností na rok 2021-2022   Příloha č.6 - Rozpočet na období 2021-2022   Příloha č.7 - Usnesení valné hromady

Projednáno bylo:

 • Činnosti spolku za rok 2020/2021
 • Návrh činnosti na rok 2021/2022
 • Rozpočet a členská základna spolku


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

10.9.2021

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov se sídlem Nám. 9. května 68, Ondřejov, 251 65, IČ: 227 31 466
svolává

VALNOU HROMADU ČLENŮ SPOLKU

Valná hromada se bude konat dne 30. září 2021 od 18 hodin v ZŠ bratří Fričů Ondřejov na adrese Nám. 9. května 68, Ondřejov.


Program jednání valné hromady:

 • 1. Zahájení, přivítání
 • 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 • 3. Zpráva o činnosti a čl. základně
 • 4. Zpráva o majetku a hospodaření za rok 2019, 2020 a leden-září 2021
 • 5. Představení kandidátů na volby do představenstva
 • 6. Volba představenstva spolku
 • 7. Návrh činnosti na rok 2021/2022, diskuse, hlasování
 • 8. Návrh rozpočtu na rok 2021/2022, diskuse, hlasování
 • 9. Návrh usnesení, diskuse, hlasování
 • 10. Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové spolku. Se souhlasem představenstva se mohou valné hromady zúčastnit také hosté, ti však nemají hlasovací právo.

Člena spolku, který je rodičem žáka ZŠ bratří Fričů v Ondřejově, může v případě nepřítomnosti plnohodnotně zastupovat druhý z rodičů žáka.


Rádi uvítáme do řad členů spolku další rodiče a jiné příznivce a podporovatele školy.


V Ondřejově dne 9.9.2021

PharmDr. Martin Pačovský
Předseda představenstva
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel základní školy bratří Fričů Ondřejov


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 8.9.2021

10.9.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Zápis z jednání představenstva ŠKAMNA 6.9.2021

8.9.2021

Zápis z jednání představenstva ŠKAMNA

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 17.8.2021 a 2.9.2021

10.9.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Rozloučení s deváťáky a šerpování prvňáčků

14.6.2021Fotografie na galerii Škamen ze stužkování prvňáčků
Fotografie na galerii Škamen ze šerpování deváťáků
Fotografie na galerii Škamen z fotokoutku, bublinář a jiné

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 20.6.2021

23.6.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Putování po známých i tajemných místech Ondřejova a okolí aneb 160 let Josefa Jana Friče

8.6.2021

Výsledky slosování našeho jarního Putování po známých a tajemných místech Ondřejova a okolí jsou zde!

odkaz zde

Moc gratulujeme všem vítězům a přejeme, aby si svou zaslouženou odměnu vychutnali!


Děkujeme všem za veliký zájem o jarní Putování! Připomínáme, že putování zůstává otevřené do konce prázdnin. Hrací karty s mapou stanovišť můžete získat na náměstí ve speciální "Škamna schránce"

Užijte si to a budeme rádi za Vaše názory a zpětnou vazbu!

Více informací najde na stránce skamna/putovani.cz

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 6.6.2021

7.6.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Putování po známých i tajemných místech Ondřejova a okolí aneb 160 let Josefa Jana Friče

2.4.2021Více informací najde na stránce skamna/putovani.cz

Velikonoční koleda jinak

1.4.2021


Putování za vánočními tradicemi

15.1.2021

A je vylosováno!

Ve čtvrtek 14.1.2021 proběhlo losování výherců soutěže Putování za vánočními tradicemi, kterou náš spolek organizoval. Celkem se podařilo vybrat téměř 180 vyplněných kartiček, z toho 103 obsahovaly všechny správné odpovědi a staly se předmětem losování. Výherci obdrželi "výživné" ceny (vouchery na odběr lahodné stravy z Pizzerie Pietro v Ondřejově). Video z losování lze shlédnout na facebooku spolku.

Z komentářů zaslaných přes WhatsApp, sms, e-mail, telefonátů a osobních sdělení je zřejmé, že celé Putování se velmi líbilo.

Děkujeme všem putujícím za účast a především všem, kdo se na organizaci a přípravě Putování podíleli.

Úspěšný vstup do roku 2021, zdraví a štěstí Vám všem.

Spolek ŠKAMNA Ondřejov

A pokud se chcete podívat, jak takové škamnové slosování probíhá, mrkněte na facebook spolku!

odkaz zde
Výherce - Šárka Keclíková. Gratulujeme!!

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 14.1.2021

15.1.2021

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Putování za vánočními tradicemi

18.12.2020

Vítáme Vás na Putování za vánočními tradicemi!

Mapu celé trasy a zároveň hrací kartu na doplnění tajenky najdete v průhledné krabici vedle betléma.

Na stanovišti číslo 2 na Vás čeká úkol, po jehož splnění získáte první část textu tajenky. Ten zapište do hrací karty. Stejným způsobem postupujte po celé trase.

Před odchodem ze stanoviště vraťte prosím vše do původního stavu.

Na jejím konci vhoďte doplněnou hrací kartu do dřevěné schránky. Správné odpovědi zařadíme do slosování.

Nezapomeňte uvést kontaktní údaje.

Můžete si s sebou vzít krmení pro zvířátka a tužku.

Krásné svátky a hodně štěstí a zdraví do nového roku Vám přeje Spolek Škamna Ondřejov
Úkoly pro jednotlivá stanoviště
 1. Vítáme Vás na putování za vánočními tradicemi!
 2. Sestav správně věž a z každé její strany opiš část tajenky.
 3. Zahraj melodii podle not. Poznáš koledu? Text v závorce zapiš do tajenky.
 4. Vyber správnou odpověď a u ní uvedený text vlož do tajenky.
 5. Spoj tvary a získáš část tajenky.
 6. Nahlédni pod šupiny a z písmen slož slovo do tajenky.
 7. Přidejte ozdobu na stromeček. Něco dobrého pro zvířátka nebo dřívko se svým přáním.
 8. Spoj obrázky s názvy koled. Část tajenky najdeš v závorce vedle přebývajícího názvu.
 9. Slož obrázek a získaný text zapiš do tajenky.
 10. Spoj zemi a její tradiční vánoční pokrm.
 11. Ke každému zámku najdi klíč. Ten který zbývá, má na sobě text tajenky