Archiv aktualit 2017


Vánoční prodejní výstava v ZŠ Ondřejov

Zveme Vás na VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU v sobotu dne 2.12.2017 od 9-14 hod. v ZŠ Ondřejov.
Spolek chystá prodej reklamních předmětů a dárkových balíčků, dílničky pro děti.

Těšíme se na Vás

Vánoční prodejní výstava


Projekt Obědy pro děti v naší ZŠ

Informace o projektu připravil Spolek ŠKAMNA Ondřejov pro ZŠ bratří Fričů Ondřejov.
Projekt bude prezentován rodičům na třídních schůzkách 30.11.2017.

ZŠ bratří Fričů Ondřejov Vás informuje o možnosti pomoci dětem bez školních obědů a využití projektu OBĚDY PRO DĚTI pro školní rok 2017/2018 pro děti naší ZŠ.
Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem,
nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita.

Naše škola se do projektu OBĚDY PRO DĚTI rovněž zapojila a nabízí rodičům možnost obrátit se na třídního učitele svého dítěte nebo vedení školy s žádostí o pomoc.
ŠKOLA I PRACOVNÍCI PROJEKTU ZARUČUJÍ ANONYMITU ŽÁKŮ I RODIČŮ ZAPOJENÝCH V PROJEKTU.
Pro získání pomoci je třeba spolupracovat se školou a po dohodě s ní vyplnit a podepsat SOUHLAS RODIČE S PŘIJETÍM FINANČNÍHO DARU V RÁMCI PROJEKTU OBĚDY PRO DĚTI.
Formulář si rodiče můžou stáhnout přímo z webu projektu OBĚDY PRO DĚTI v záložce vzory dokumentů, nebo si ho vyžádat ve škole.
Vše ostatní škola zařídí.

Pro děti znamená dostupný školní oběd to, že se necítí jiné, že jsou součástí školního dění a mohu sdílet stejné zážitky jako ostatní spolužáci.

Nestyďte se říct si o pomoc.

Více informací o projektu naleznete na letákuprojektu nebo na webu www.obedyprodeti.cz

Obědy pro děti


Článek v Ozvěnách

Zveřejňujeme článek o našem spolku, který bude zveřejněn v místním obecním zpravodaji "Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic" v polovině prosince 2017.
Článek


Zápis z jednání představenstva

23.10.2017 proběho první jednání nového představenstva spolku.
Zveřejňujeme zápis z jednání představenstva konaného 23.10.2017

Výsledky volby:
Nově zvolený předseda představenstva je PharmDr. Martin Pačovský.
Nově zvolený místopředseda představenstva je Mgr. Marie Foltánková.
Nově zvolený hospodář je Ing. Kateřina Preislerová Štolcová.


Výsledky voleb do školské rady

Z řad zákonných zástupců byly do školskíé rady zvoleny Mgr. Marie Foltánková a Ing. Daniela Kalousová.
Gratulujeme!
Obě dámy jsou členky našeho spolku.
Děkujeme všem členům za podporu našich kandidátů.


Zápis z valné hromady

Děkujeme všem členům spolku i hostům za účast na valné hromadě a za jejich podněty.
Zveřejňujeme zápis z VH konané 12.10.2017.
Na VH bylo zvoleno nové představenstvo a schváleny stanovy.


Volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující podílet se na správě školy.
Volby do školské rady proběhly letos v říjnu.
Pro zefektivnění a prohloubení spolupráce se školou jsme chtěli, aby se jedním ze členů školské rady stal také člen našeho spolku.

Proto jsme přihlásili naše kandidáty:

  • Foltánková Marie Mgr., studium jazyků na FF UK, průvodkyně Prahou, překladatelka, 38 let, Ondřejov, vdaná, 3 děti (13,7,5 let), Pilates, člen Škamen.
  • Fuchsová Marie, technickohospodářské a správní činnosti, asistentka odboru, 32 let, Ondřejov, vdaná, 1 dítě (5 let), Alpinning, Port De Bras, člen Škamen.

Zákonní zástupci měli vyznačit na hlasovacím lístku pro volbu členů školské rady nejvýše dva kandidáty zakroužkováním jejich pořadového čísla.
Hlasovací lístek pro volbu členů školské rady měl být odevzdán do školy třídnímu učiteli prostřednictvím žáka/žákyně nebo osobně nejpozději do středy 1.11.2017 v zalepené, razítkem školy opatřené obálce.


Pozvánka na valnou hromadu

Zveme Vás na valnou hromadu spolku, která se bude konat dne 12. října 2017 od 18 hodin ve třídě ZŠ bratří Fričů Ondřejov na adrese Nám. 9. května 68, Ondřejov.
Pozvánka na valnou hromadu