Archiv aktualit 2018


OŽIVLÝ BETLÉM 2018

17. ledna 2019

Těší nás to moc!

Těší nás to, že jsme se během jednoho roku stali pevnou součástí mnoha akcí místní základní školy. Těší nás také to, že na těchto akcích pomáháme vytvořit příjemnou atmosféru, která pak v naší obci rezonuje ještě několik dalších dnů, ne-li týdnů.

A tak se stalo, že se rok s rokem sešel, a my jsme se již podruhé s chutí a elánem pustili do přípravy stánku s občerstvením pro Oživlý Betlém. Počasí nám tentokrát přálo a připravilo nám všem scenérii vpravdě betlémskou. Vrstvička čerstvě napadnutého sněhu, vůně svařeného vína, vánočního cukroví a jiných dobrot…

Tato krásná atmosféra nás pak všechny snadno přenesla do Betléma. Do časů, kdy Marie přivedla na svět Ježíška. Spolu s nebývale velkým školním sborem, který celou akci doprovodil svým úžasným zpěvem, si mnozí z nás dojatě zanotovali i pár vánočních koled.

A pak byl ještě čas popřát si vzájemně nad hrnečkem svařeného vína či teplého čaje klidné a požehnané svátky.

Doufáme, že jste takové svátky prožili i Vy!


Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov,
Marie Foltánková


Více fotografií na galerii základní školy


Zápis ze 6. jednání představenstva konaného 19.11.2018

21. listopadu 2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Projednáno bylo:

 • Neúčast spolku na předvánoční výstavě ve škole
 • Účast spolku na konání akce Oživlý betlém dne 20.12.2018
 • Spolek zprostředkoval spojení školy a firmy VWR


Přinášíme vám fotografické ohlédnutí za nezapomenutelnou Oslavou 100 let republiky

31. října 2018

která se konala v neděli 21. října 2018 na náměstí v Ondřejově.

Úžasnou atmosféru této akce pro vás svým objektivem zachytili pánové František Povinský, Josef Brabec a Josef Hradečný a paní Eva Kortusová a Veronika Pácová.

Více fotografií z oslav


Na žádost Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Ondřejov zveřejňujeme informaci o konkurzu na ředitele - Základní škola bratří Fričů Ondřejov

26. října 2018

 Inzerát

Zápis z valné hromady konané dne 9.10.2018

22. října 2018

Děkujeme všem členům spolku i hostům za účast na valné hromadě a za jejich podněty.

 Zápis z valné hromady    Příloha č.1 - Prezenční listina    Příloha č.2 - Návrh na změnu stanov    Příloha č.3 - Návrh činnosti na rok 2018/2019    Příloha č.4 - Návrh rozpočtu na rok 2018/2019    Příloha č.5 - Usnesení valné hromady    Příloha k usnesení valné hromady č.1 - Aktuální stanovy spolku platné od 9.10.2018    Příloha k usnesení valné hromady č.2 - schválený rozpočet na 2018/2019

Projednáno bylo:

 • Návrh na změnu stanov
 • Návrh činnosti na rok 2018/2019
 • Návrh na výši členských příspěvků


Zveme Vás srdečně na oslavu 100 let existence naší republiky.

8. října 2018

Oslava se koná v neděli 21.10.2018 od 14 hodin na náměstí a náš Spolek ŠKAMNA Ondřejov je hlavním organizátorem.

Program je velmi nabitý a atraktivní, pohoštění bohaté, je zajištěno mnoho lákadel pro děti i dospělé, lampionový průvod a slavnost bude zakončena večer na "radarové louce" ohňostrojem. Tak si společně přijďme připomenout toto významné výročí.


2. brigáda na školních záhonech 30.9.2018

5. října 2018

V neděli 30.9. se sešla opět skupina dobrovolníků, aby dokončila práce na úpravách záhonů před naší základní školou. Tentokrát bylo hlavní náplní vysázení 502 (!) sazenic podle návrhu zahradního a krajinářského architekta Ondřeje Fouse. To vše s vydatnou pomocí a pod odborným dohledem našeho Martina Novotného.

Vše se podařilo s nejvyšší péčí a dobrou náladou.Ještě chybí výsadba několika cibulovin, které nebyly dostupné ke koupi, a na jaře mulčování záhonů.

Účastníci 2. kola brigády: Romana Brilová, Zuzana Škopková, Jana Sloupová, Lucka Hobíková, Jakub Macháček, Andrea Pačovská, Klára Ramsden a Daniela Kalousová.


Díky všem, kteří se i v neděli zapojili a držme si palce, ať se květiny ujmou a na jaře nás odmění za naši námahu.

 Více fotografií z brigády


Pozvánka na valnou hromadu

19. září 2018

Zveme Vás na valnou hromadu spolku, která se bude konat dne 9. října 2018 od 18 hodin ve třídě ZŠ bratří Fričů Ondřejov na adrese Nám. 9. května 68, Ondřejov.

Pozvánka na valnou hromadu
Příloha k pozvánce


V sobotu 15.9. v 8 hodin ráno začala avizovaná brigáda organizovaná Spolkem ŠKAMNA

18. září 2018

Cílem bylo odstranit ze záhonů starou zeminu promořenou vytrvalým plevelem, přerostlé a špatně udržované křoviny a stromky, nálety, odvézt kameny, které ztěžují údržbu záhonů a připravit vše na výsadbu nových trvalek a dalších rostlin.

 Více informací o brigádě


Chci tímto poděkovat všem, kdo měli v sobotu dopoledne čas a sílu a pomohli.

 Více fotografií z brigády


Zápis z 5. jednání představenstva konaného 10.9.2018

14. září 2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Projednáno bylo:

 • Organizace oslav 100let republiky
 • Příspěvek škole na nákup odměn pro vybrané žáky
 • Pořádání valné hromady spolku


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 6.9.2018

12. září 2018

 Zápis z hlasování ve formátu pdf

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením nákladů na nákup tašek a pochutin použitých pro vítání prvňáčků ZŠ bratří Fričů Ondřejov při zahájení školního roku 2018/2019 ve výši celkem do 2 000,- Kč.


Bleskové získání dotace od skupiny ČEZ na obnovu záhonů před školu

31. července 2018

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili!!


Pomozte nám pohybem čerpat dotaci ČEZ na obnovu záhonů před školou

25. července 2018

Ti z Vás kteří nám chtějí pomoci, můžou si do "chytrého" telefonu nebo tabletu nainstalovat (zdarma) aplikaci EPP ze stránek www.pomahejpohybem.cz, zaregistrovat se a pak pohybem (chůzí, během, jízdou na kole, kolečkových bruslích, ....) sbírat body. Nasbírané body pak věnovat některému z podporovaných projektů, které jsou na webu www.pomahejpohybem.cz zveřejněny - nejlépe samozřejmě našemu projektu. Ten jsme nazvali "Škola v zahrádce".


Zápis z 4. jednání představenstva konaného 14.6.2018

28. června 2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Stručný výtah:

 • Příspěvek škole na nákup odměn pro vybrané žáky
 • Problematika GDPR v činnosti spolku
 • Účast spolku na vítání prvňáčků v září 2018


Ohlédnutí za 8. ŠKOLNÍM PLESEM ZŠ bratří Fričů Ondřejov

1. června 2018

V pátek 25. května se v sále SKC Ondřejov uskutečnil 8. školní ples.

Jako jedna z organizátorek nemohu a vlastně ani nechci být objektivní, když říkám, že ples byl úžasný!
Spokojenost mísící se s pochopitelnou únavou se dala číst na tvářích snad všech odcházejících.

Nejvíce si ples samozřejmě užili žáci obou prvních tříd a deváťáci.

Ples jako již tradičně zahájilo vystoupení prvních tříd: celý sál se zbarvil do zeleno- červena a všichni si spolu s prvňáčky notovali „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…“.
Po slavnostním nástupu a představení byli prvňáčci ostužkováni.

Hned poté předvedla 9. třída to, čemu jsme před dvěma týdny už skoro nikdo nevěřil: navzdory časové tísni nacvičili pod vedením paní učitelky Evy Štosové předtančení ve stylu Pomády, ze kterého sršela energie a radost. Za jejich výkon je plný sál odměnil bouřlivým potleskem.

Na vlně radosti z pohybu se nechali vzápětí unášet i téměř všichni ostatní hosté v sále: to když k tanci začala hrát kapela Gurmania Band, která nás spolu s moderátorkou Pavlou Hudcovou skvěle provázela celým večerem.

Tanec střídala jednotlivá vystoupení rock´n´rollu, švihadel a Taneční školy Team GJ Říčany.

Okamžik, na který všichni čekali, přišel po osmé hodině večer. Před zraky dojatých rodičů, prarodičů a přátel byl každý žák 9. třídy ošerpován.
Slavnostní chvíle pokračovala, když deváťáci vyzvali k tanci učitelský sbor a rodiče.

Zlatým hřebem večera nebyla překvapivě tombola, ve které bylo letos skoro tři sta cen, ale dražba dortu, který deváťákům věnovala paní Janoušková.
Z napínavé dražby se nakonec stalo krásné gesto lidskosti, když se původně „soupeři“ v dražbě spojili a dort vydražili za neuvěřitelných 8 825 korun, které věnují jako příspěvek na nákup sportovního vozíku pro bývalou žákyni zdejší školy. Společnými silami se pak všichni do výborného dortu pustili.

Po losování třiceti největších cen tomboly, mezi nimiž byl například elektrický zubní kartáček, kávovar, sendvičovač a mnoho poukázek na nejrůznější zboží a služby, si všichni opět s chutí zatančili. Na závěr plesu nás ještě deváťáci pobavili předpůlnočním tanečním překvapením, a i když se nikomu nechtělo domů, byl již nejvyšší čas se rozloučit.

Během celého plesu se o nápoje, občerstvení a tombolu staral Spolek Škamna Ondřejov.
Všichni tedy pevně doufáme, že jste si ples vychutnali všemi smysly!
Tímto bych chtěla všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli, ze srdce poděkovat!


Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov
Marie Foltánková

Martin Pačovský pro Vás zveřejnil fotografie z plesu.


Poděkování sponzorům a dárcům 8. ŠKOLNÍHO PLESU ZŠ bratří Fričů Ondřejov a Spolku ŠKAMNA Ondřejov

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za projevenou podporu!

Sponzori a darci Sponzori a darci2

Zápis z 3. jednání představenstva konaného 9.4.2018

15. dubna 2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Stručný výtah:

 • Schváleno zakoupení sad medailí pro 8 tříd do částky 2.500 Kč.
 • Schválen dar škole - dětská trička s logem v počtu 14 ks a v hodnotě 3.626 Kč.
 • Schváleny další nákupy školních pomůcek - 13 ks sluchátek Sony k PC, nástěnné obrazy pro 1. třídu, 6 knih pro učitele prvních tříd.


Pozvánka na 8. ŠKOLNÍ PLES a vystoupení dětí

15. dubna 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,

žáci 9. třídy a pořadatel Spolek ŠKAMNA Ondřejov Vás zvou na nekuřácký 8. ŠKOLNÍ PLES ZŠ bratří Fričů Ondřejov.

Na úvod plesu pro Vás prvňáčci se svou třídní učitelkou připraví krátké vystoupení, na které naváže jejich stužkování. Později proběhne předtančení deváťáků, jejich šerpování a další vystoupení, o jejichž programu Vás budeme informovat na plese.

Přednostně Vám nabídneme vstupenky – místenky k sezení a stání, které si budete moci zakoupit na třídních schůzkách I. a II. stupně dne 26. 4. 2018 od 17:30 hod., resp. od 18:00 hod. Po tomto datu si můžete vstupenky a občerstvení objednat na našem e-mailu skamna@centrum.cz a zaplatit bankovním převodem. Po přijetí platby na náš účet si je pohodlně vytisknete.

Cena vstupenek: 150 Kč/sezení, 80 Kč/stání. Spolu se vstupenkou Vám doporučujeme zakoupit si v předprodeji i občerstvení. Obložený talíř pro dvě osoby - cena 80 Kč, pro děti zapečená tortilla se šunkou a sýrem - cena 25 Kč.

Za zakoupení vstupenek a občerstvení na plese Vám předem děkuje pořadatel Spolek ŠKAMNA Ondřejov. Výtěžek z plesu bude použit na financování mimoškolních vzdělávacích a zájmových aktivit ZŠ.

Vám i Vašim dětem přejeme příjemnou zábavu na plese!


Plán činnosti Spolku ŠKAMNA Ondřejov - školní rok 2017/2018

15.dubna 2018

 Plán činností ve formátu pdf

Dne 8.1.2018 rozeslal předseda Martin Pačovský otevřený google dokument s návrhy činností všem členům spolku.
Členové spolku se měli možnost do 28.2.2018 vyjádřit k připravovaným činnostem spolku a navrhnout různé další aktivity.
Představenstvo spolku dne 9.4.2018 na svém 3. jednání schválilo Plán činnosti Spolku ŠKAMNA Ondřejov - školní rok 2017/2018.


Ohlédnutí za Velikonoční výstavou v ZŠ Ondřejov

V sobotu 24. března 2018 se v místní ZŠ uskutečnila hojně navštívená Velikonoční výstava, na kterou jsme Vás prostřednictvím zaslaných e-mailů a zveřejněných plakátů také zvali.

Navzdory hektickým přípravám na posledních chvíli a díky silné propagaci akce naším spolkem se podařilo pozvat zajímavé prodejce z okolí.
Naše pozvání přijal a výstavu kávou provoněl Vlasák Petr, jednatel společnosti z regionální pražírny kávy ze Strančic - Primocoffee s.r.o.
Mléčné výrobky nabízela Minimlékárna Tehov.
Tradičně jste si mohli zakoupit Kunické šperky a dekorace od paní Podskalníkové.
Nově pozvanými prodejci byli Klára Brůhová z Mirošovic se svými velikonočními dekoracemi, věnci a bytovými dekoracemi,
Lubica Kopčeková Čajková s originálními kraslicemi a šitými hračkami,
Hana Maštalířová z Čerčan s dřevěnými dekoracemi, stojany, šperkovnicemi, poličkami a krabičkami na kapesníky,
Jana Vobrubová - Mandala Stories s mandala dekoracemi,
Linda Löffelmannová s šitými dekoracemi a polštáři, věnci, květinami a dekoracemi plněnými levandulí.
Mýdla, soli do koupele, balzámy na rty a další Handmade kosmetiku nabízela Adriana Šoltésová.
Irena Doudová z Hrusic nabízela velikonoční dekorace, vejce a věnce zdobené kávovými zrnky.

Dále jste mohli navštívit stánky s háčkovými čepičkami, s perníčky zdobenými fondánem a stánek včelaře Ladislava Čejky.

Ručně vyráběné, originální a jarně laděné výrobky jste si mohli nakoupit a prohlédnout v celkem 19 stáncích.
Nechyběl samozřejmě ani stánek školní družiny a školního klubu, jejichž nápadité výrobky jistě ozdobí nejeden velikonoční stůl v Ondřejově a okolí.

Spolek ŠKAMNA Ondřejov se na Velikonoční výstavu také pečlivě připravil. Nechybělo tradiční občerstvení i velikonoční a jarní dekorace a hlavně oblíbená dílnička pro děti – pletení pomlázky. Ochutnali jste máslové i datlové sušenky a Karlovarské rohlíky od Marie Fuchsové, domácí chléb a pomazánky, jidáše, tartaletky, quiche a štoly od Hanky Schwarzové a Jany Řezníčkové. Největší ruch panoval právě u tohoto stánku s občerstvením, ke kterému se návštěvníci opakovaně vraceli. Jidáše můžeme prohlásit za nejoblíbenější pochutinu v naší nabídce. 27 kusů se prodalo během dvou hodin.
Za upečení velikonočních perníčků děkujeme našim členkám Janě Vrzáčkové a Lucii Hobíkové. Háčkované ptáčky vytvořila Světlana Fašinová a drátkovaná vejce vyrobila Klára Ramsden. Doufáme, že i jarní květinové aranže z rukou Jany Sloupové a Marie Foltánkové navodí u Vás doma tu správnou jarní atmosféru.

Na Velikonoční pondělí byla jistě nejedna mladá slečna či paní vyplacena pomlázkou, kterou si mohly děti uplést v naší velikonoční dílničce za neúnavné pomoci Evy Kortusové a Kláry Ramsden. Celkem se upletlo 23 pomlázek.

Věříme, že z této velikonoční výstavy odcházeli všichni návštěvníci spokojeni a že na ně i naší zásluhou dýchlo jaro, které jsme všichni už tak netrpělivě vyhlíželi.
Děkujeme za Vaši návštěvu a zakoupení občerstvení, výrobků a školních triček v našem stánku, jímž jste přispěli na mimoškolní vzdělávací a zájmové aktivity ZŠ bratří Fričů Ondřejov i na nákup školních pomůcek.
Doufáme, že jste prožili krásné a klidné Velikonoce, a budeme se na Vás těšit na dalších akcích, které Spolek ŠKAMNA Ondřejov spolupořádá!

Členové Spolku ŠKAMNA Ondřejov
Za Spolek Škamna Ondřejov, Marie Foltánková a Marie Fuchsová

Pan Martin Pačovský a Eva Kortusová pro Vás zveřejnili fotografie z výstavy.


Pozvánka na Velikonoční výstavu v ZŠ Ondřejov

Spolek ŠKAMNA Ondřejov Vás zve na Velikonoční výstavu pořádanou ZŠ bratří Fričů Ondřejov

Spolek pro Vás na výstavě zajišťuje

 • dílničku pro děti – pletení pomlázek
 • prodej občerstvení – domácí chléb, pomazánky
 • máslové sušenky, perníčky
 • pečivo, jidáše, tartaletky

a dále se můžete těšit na tyto prodejce

Primocoffee s.r.o. - regionální pražírna kávy ze Strančic
www.primocoffee.cz/

Lubica Kopčeková Čajková - Dekorace z domácí dílny - ruční práce, kraslice

Klára Brůhová, Mirošovice – velikonoční dekorace, věnce, závěsy, bytové dekorace

Hana Maštalířová, Čerčany – dřevěné dekorace, stojany, dárky, šperkovnice, poličky darky.euweb.cz/

Jana Vobrubová, Praha - Mandala Stories - mandala dekorace
Mandala Stories

a mnoho dalších

Zakoupením vytvořených produktů a občerstvení u stánku Spolku ŠKAMNA Ondřejov přispějete na mimoškolní vzdělávací a zájmové aktivity ZŠ bratří Fričů Ondřejov.


Zápis z 2. jednání představenstva konaného 18.1.2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Stručný výtah:

 • Schválen příspěvek na dopravu na Lyžařský výcvik ve výši 10.000 Kč.
 • Schválen příspěvek na odměny (knížky) na Recitační a pěveckou soutěž pro žáky 1. stupně ve výšši 1.500 Kč.
 • Schváleny příspěvky na školní pomůcky ve výši cca 12.400 Kč.


Článek v Ozvěnách

Zveřejňujeme článek o našem spolku, který bude otištěn v místním obecním zpravodaji "Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic" v březnu 2018.


Ohlédnutí za Oživlým betlémem

Oživlý betlém

Vánoční atmosféru jsme si společně se žáky, učiteli a rodiči připomněli ještě začátkem nového roku, kdy se v SKC po všech peripetiích způsobených nepříznivým počasím mohl dne 5. ledna 2018 uskutečnit Oživlý betlém. Věříme, že jsme naším stánkem s nealko punčem, čajem, domácími chleby s několika druhy pomazánek, perníčky a sýrovými tyčinkami přispěli k příjemné atmosféře, která na této akci vládla.

Děkujeme všem návštěvníkům za zakoupení občerstvení, triček, podporu spolku a naší ZŠ.

Jana Vrzáčková a Eva Kortusová zachytily atmosféru ve FOTOGALERII.

____________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za Vánoční prodejní výstavou v ZŠ Ondřejov

Spolek ŠKAMNA Ondřejov se zúčastnil již tradiční Vánoční prodejní výstavy v místní ZŠ, která se konala 2. prosince 2017.

Naše nabídka vítala návštěvníky hned za vstupem do školy a k prodeji jsme nabízeli perníčky, sýrové tyčinky a máslové štoly, vše domácí výroby z  rukou členek Škamen.
Za 259 Kč jsme také prodávali dětská trička s logem školy.

Naše účast na Vánoční výstavě se neomezila pouze na prodej. V prvním patře jsme pro děti připravili malou dílničku, kde si mohly dekoračními flitry a kamínky ozdobit magnetku.

Nabídka Perníčky Dílničky na Vánoční prodejní výstavě

Děkujeme všem za nákup našich výrobků, podporu spolku a naší ZŠ.

PharmDr. Martin Pačovský zajistil z výstavy FOTOGALERII.


Trička s logem školy

Nabízíme dětská trička s oboustranným barevným potiskem: vpředu logo, vzadu název školy.
Vhodná na školní akce, reprezentaci na soutěžích a olympiádách.

Materiál: 100% bavlna, 160 g/m2
Výrobce: T.A.S. Praha s.r.o.
Barva: Navy Blue (tmavomodrá)

Dětské velikosti:
S = 7-8 let
M = 9-10 let
L = 11-12 let
XL = 13-14 let

Cena 259 Kč.

Objednávejte na e-mailu spolku: skamna@centrum.cz.

Trička s logem školy