Dokumenty


 Možnosti sponzoringu aktivit a činností

 Darovací smlouva

 Potvrzení o daru


Příspěvky a peněžní dary

K příspěvkům bez členství ve spolku uveďte prosím do zprávy příjemci svůj e-mail, abychom Vám mohli zaslat informaci o přijaté platbě na náš bankovní účet číslo 224133275/0300

Kromě peněžních darů můžete spolku pomoci také nabídkou zboží či služeb.

Formuláře k poskytnutí sponzorských darů škole naleznete na stránkách www.zsondrejov.cz

Děkujeme všem sponzorům za projevenou podporu!


Dar společnosti VWR International s.r.o. naší základní škole.

7.3.2019

Společnost VWR International s.r.o. sídlící v České Skalici darovala naší základní škole mikroskop, který pomůže zkvalitnit výuku biologie. Spolek ŠKAMNA Ondřejov pomohl tento dar škole zprostředkovat. Současně tato společnost nevyloučila další pomoc škole při  výbavě chemikáliemi a laboratorním sklem.

Chceme tímto společnosti VWR International s.r.o. za tento dar a spolupráci velmi poděkovat.

Fotografie je z předávání daru zaměstnankyní společnosti VWR International s.r.o. paní Zuzanou Škopkovou ředitelce školy paní Evě Štosové za účasti předsedy představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov Martina Pačovského.

Společnost VWR International s.r.o. je globální dodavatel širokého sortimentu laboratorního vybavení. Více na www.vwr.cz


Příspěvky na činnost Spolku ŠKAMNA Ondřejov

  • Böhm Luděk, Bémáci s.r.o. finanční příspěvek na činnost v částce 5.000 Kč.
  • Dotace z rozpočtu obce Ondřejov pro rok 2018 v částce 5.000 Kč
  • Anonymní dárce z Ondřejova věnoval příspěvek ve výši 16.000 Kč.
  • Macháčková Alena MUDr., stomatologie Čerčany věnovala výtěžek z výtvarných děl na „open air vernisáži“ ve výši 3.350 Kč.
  • Brilová Romana, ředitelka MŠ Ondřejov věnovala výtěžek z výtvarných děl na „open air vernisáži“ ve výši 5.000 Kč.
  • Foltánek Dalimil, Foltánek s.r.o., geodetické práce finanční příspěvek v částce 5.000 Kč.
  • Ing. Světlana Fašinová, Ph.D. - finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč