ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov


Sídlo a poštovní adresa: Náměstí 9. května 68, 251 65 Ondřejov
IČ: 22731466
Používaná zkratka: Spolek ŠKAMNA Ondřejov

Kontakt:
E-mailová adresa: skamna@centrum.cz

Předseda: PharmDr. Martin Pačovský, mobil: 602 373 784, e-mail: skamna@centrum.cz
Místopředseda: Mgr. Marie Foltánková
Hospodář/ekonom/pokladník: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Členové: Mgr. Lucie Diasová Vejvodová, Jana Sloupová