Činnosti, aktivity, akce


Hlavní činnosti spolku směřují k naplnění účelu spolku popsaného v čl. II.stanov spolku a spočívají především (nikoli ale výhradně) v

 1. pravidelné komunikaci s vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy, školní radou a zřizovatelem při zjišťování potřeb učitelského sboru a žáků, vyhodnocování a prioritizaci těchto potřeb, plánování a realizaci vybraných aktivit,
 2. vzájemné komunikaci spolku, vedení školy a školské rady o námětech, připomínkách a stížnostech členů spolku a zaměstnanců školy a ve snaze o jejich řešení,
 3. organizování/pomoci při organizování sportovních, kulturních, vzdělávacích a jiných aktivit pro děti a mládež,
 4. finanční a hmotné podpoře vybraných aktivit a projektů v soulad s účelem spolku,
 5. získávání finančních a hmotných prostředků pro činnost spolku z výběru členských příspěvků, výnosů z vlastní činnosti či z majetku, usilování o získání hmotných a finančních darů, grantů, příspěvků a dotací ze soukromých i veřejných zdrojů.

Kalendář plánovaných akcí


Uskutečněné

Rok 2020

 • prosinec 2020 - Putování za vánočními tradicemi
 • červen 2020 - Rozloučení s děváťáky
 • únor 2020 - Jarní očista školních záhonů

Rok 2019

 • Prosinec 2019 - Vánoční prodejní výstava
 • Listopad 2019 - Oslava k 30. výročí sametové revoluce
 • květen 2019 - Školní ples – organizace
 • duben 2019 - Brigáda na školní zahradě – organizace
 • duben 2019 - Velikonoční jarmark v SKC – organizace
 • březen 2019 - Předjarní řez ovocných stromů – praktický kurz pro rodiče/členy spolku
 • březen 2019 - 3. brigáda na záhonech před školou

Rok 2018

 • Prosinec 2018 Oživlý betlém vánoční představení od 17:30 hodin v zahradě kostela sv. Šimona a Judy v Ondřejově.
 • 21.10.2018 Oslava 100 let republiky
 • 15.9 + 30.9.2018 - 2x brigáda na školních záhonech
 • červenec 2018 - Sběr bodů v aplikaci EPP Pomáhej pohybem pro zisk dotace od Nadace ČEZ na revitalizaci záhonů před základní školou
 • 25.5.2018 8. Školní ples od 18 hodin. v SKC Ondřejov - spolek ples organizoval, zajišťoval kapelu, pronájem sálu, obsluhu, tisk a prodej vstupenek, občerstvení a pití, jídelní a nápojové lístky, pomáhal s výdejem tomboly připravené ZŠ, sehnal navíc dary do tomboly od sponzorů, nealkoholické pivo a víno z vinařství od sponzorů na prodej, sklenice k použití v SKC.
 • 26.4.2018 Třídní schůzky v ZŠ I. stupeň - 17:30 hod., II. stupeň - 18:00 hod. - spolek při TS prodával vstupenky a občerstvení na ples.
 • od 24.4.2018 1. hlasování představenstva mimo zasedání konaného elektronicky - schváleno usnesení o spoluúčasti spolku ve výši 5.000 Kč při financování projeku rekultivace záhonů před vstupem do ZŠ.
 • 9.4.2018 3. jednání představenstva spolku - schváleno zakoupení sad medailí pro 8 tříd do částky 2.500 Kč, dar škole - dětská trička s logem v počtu 14 ks a v hodnotě 3.626 Kč, další nákupy školních pomůcek.
 • 24.3.2018 Velikonoční výstava od 9-14 hod. v budově ZŠ. Spolek připravil dílničku pro děti - pletení pomlázek, prodával občerstvení, dekorace, reklamní předměty, pomáhal s propagací, oslovoval prodejce.
 • únor 2018 2. článek o spolku do březnových Ozvěn s informace o spolku, schválených příspěvcích a nákupu pomůcek, rekapitulace činností a informace o školním plese.
 • 18.1.2018 2. jednání představenstva spolku - schválen příspěvek na lyžařský výcvik 7. třídy, odměny na recitační a pěveckou soutěž pro žáky 1. stupně, nákup vybraných školních pomůcek.
 • 5.1.2018 Oživlý betlém vánoční představení od 17:30 hodin v SKC - spolek zajišťoval občerstvení.

Rok 2017

 • 2.12.2017 Vánoční prodejní výstava v ZŠ Ondřejov - spolek prodával reklamní předměty, dárkové balíčky a zajistil dílničku pro děti.
 • 30.11.2017 spolek připravil na třídní schůzky pro rodiče ZŠ bratří Fričů Ondřejov letáček o projektu Obědy pro děti. Projekt je určen potřebným dětem bez školních obědů.
 • 31.10.2017 1. článek o spolku do Ozvěn s informace o spolku, činnostech a poděkováním dlouholetému předsedovi.
 • 23.10.2017 1. jednání představenstva - zvoleni členové představenstva (předseda, místopředseda, hospodář), konkrétní plánování činnosti spolku.
 • 12.10.2017 valná hromada spolku - zvoleno nové představenstvo a schváleny stanovy, sesbírání podnětů od členů spolku.