ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov

ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov od roku 2008 všestranně podporuje rozvoj ZŠ v Ondřejově a přispívá na mimoškolní vzdělávací a zájmové aktivity.
Spolek je dobrovolná a nezisková organizace rodičů a přátel školy, kteří se zajímají o ZŠ v Ondřejově a chtějí se aktivně podílet na jejím rozvoji.

Základním účelem spolku je spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, školskou radou a zřizovatelem školy.
Dále podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí a podpora mimoškolních aktivit. Přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky.

Rádi na našich schůzkách uvítáme aktivní rodiče a jiné příznivce a podporovatele školy.
Jsme organizací otevřenou všem novým návrhům na další aktivity a činnosti.

Vám i Vašim dětem přejeme pohodové studium!

Staňte se členy spolku a přispějete k rozvoji NAŠÍ školy.


Orgány spolku

Valná hromada

 Zápis z valné hromady konané dne 13.10.2022 - návrh činnosti na rok 2022/2023, zpráva o činnosti a hospodaření.

 Zápis z valné hromady konané dne 30.9.2021 - volby do představenstva spolku, zpráva o činnosti a hospodaření.

Zápis z valné hromady konané 9.10.2018 - změna stanov, činnosti na rok 2018/2019, nová výše členských příspěvků.

 Zápis z valné hromady konané 12.10.2017 - zvoleno nové představenstvo a schváleny stanovy, sesbírání podnětů od členů spolku.

Představenstvo
Představenstvo má celkem 5 členů
Předseda: PharmDr. Martin Pačovský
Místopředseda: Mgr. Marie Foltánková
Hospodář/ekonom/pokladník: Ing. Kateřina Preislerová Štolcová
Členové: Jana Sloupová, Klára Ramsden
Členové představenstva byli zvoleni 30.9.2021 na řádné valné hromadě a funkční období představenstva je tříleté.


Dokumenty

Aktuální stanovy spolku platné od 9.10.2018

Zápis z valné hromady konané dne 17.10.2023

 Zápis z valné hromady
 Příloha č.1 - Prezenční listina
 Příloha č.2 - Zpráva o činnosti
 Příloha č.3 -  Finanční přehled
 Příloha č.4 - Návrh rozpočtu spolku na šk. rok 2023/2024 
 Příloha č.5 - Návrh činnosti na rok 2023/2024 
 Příloha č.6 - Usnesení 

Zápis z valné hromady konané dne 13.10.2022

 Zápis z valné hromady
 Příloha č.1 - Prezenční listina
 Příloha č.2 - Zpráva o činnosti
 Příloha č.3 -  Finanční přehled za rok 2021 a k 30.9.2022 
 Příloha č.4 - Návrh rozpočtu spolku na šk. rok 2021/2022 
 Příloha č.5 - Návrh činnosti na rok 2022/2023 
 Příloha č.6 - Usnesení 

Zápis z valné hromady konané dne 30.9.2021

 Zápis z valné hromady
 Příloha č.1 - Prezenční listina
 Příloha č.2 - Zpráva o činnosti
 Příloha č.3 - Finanční přehled 2019-2021
 Příloha č.4 - Návrh představenstva 
 Příloha č.5 - Plán činností na rok 2021-2022 
 Příloha č.6 - Rozpočet na období 2021-2022 
 Příloha č.7 - Usnesení valné hromady

Zápis z valné hromady konané dne 17.11.2019

   Zápis z valné hromady
   Příloha č.1 - Prezenční listina
   Příloha č.2 - Zpráva o činnosti
   Příloha č.3 - Rozvaha
   Příloha č.4 - Výsledovka
   Příloha č.5 - Plán činností na rok 2019/2020
   Příloha č.6 - Rozpočet
   Příloha č.7 - Usnesení valné hromady


Zápis z valné hromady konané dne 9.10.2018

 Zápis z VH konané 9.10.2018
   Příloha č.1 - Prezenční listina
   Příloha č.2 - Návrh na změnu stanov
   Příloha č.3 - Návrh činnosti na rok 2018/2019
   Příloha č.4 - Návrh rozpočtu na rok 2018/2019
   Příloha č.5 - Usnesení valné hromady
   Příloha k usnesení valné hromady č.1 - Aktuální stanovy spolku platné od 9.10.2018
   Příloha k usnesení valné hromady č.2 - schválený rozpočet na 2018/2019


Zápisy z jednání valné hromady 12.10.2017:

 Zápis z VH konané 12.10.2017
Včetně příloh: 1. Prezenční listiny, 2. Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, 3. Doplněný návrh stanov, 4. Kandidáti na volby do představenstva, 5. Usnesení z valné hromady.

Zápisy z jednání představenstva:
 Zápis z 1. jednání představenstva konaného 23.10.2017
 Zápis z 2. jednání představenstva konaného 18.1.2018
 Zápis z 3. jednání představenstva konaného 9.4.2018
 Zápis o hlasování představenstva mimo zasedání konaného elektronicky od 24.4.2018
 Zápis z 4. jednání představenstva konaného 14.6.2018
 Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 6.9.2018
 Zápis z 5. jednání představenstva konaného 10.9.2018
 Zápis z 6. jednání představenstva konaného 19.11.2018
 Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 30.1.2019
 Zápis z 7. jednání představenstva konaného 11.2.2019

Hospodaření:
2017
 Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
 Rozvaha za rok 2017

2016
 Přehled příjmů a výdajů za rok 2016