Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 5.6.2023

12.6.2023

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením účtů třídním učitelkám na nákup dárků žákům Základní školy bratří Fričů Ondřejov v souvislosti s koncem školního roku 2022/23 ve výši do 1 500 Kč na 1 třídu.


11. školní ples

1.6.2023


Fotografie na galerii Škamen

Fotografie z fotokoutku


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 11.5.2023

16.5.2023

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Na základě žádosti vyučující dějepisu představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením částky 631 Kč na cenu vítězi dějepisné soutěže „Osobnosti 20. století – kdo to byl?“ pořádané pro žáky ZŠ bratří Fričů Ondřejov.


Maraton 5.A

4.5.2023


Fotografie na galerii Škamen


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 22.4.2023

3.5.2023

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením příspěvku do výše 6 000 Kč na odměnu, občerstvení a pohoštění účastníků Ondřejovského maratonu 5.A, který se uskuteční 29.4.2023 v areálu hvězdárny.


Velikonoční jarmark 1.4.2023

27.3.2023


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 24.3.2023

26.3.2023

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Na základě žádosti paní učitelky J. Potměšilové ze dne 22.3. 2023 představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením příspěvku na odměny pro žáky – účastníky recitační soutěže ve výši do 3 000 Kč.


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 8.2.2023

13.2.2023

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Na základě žádosti pana učitele L. Rechta ze dne 16.9. 2022 a 8.2.2023 představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením příspěvku na dopravu na LVK pro žáky 7. A ve výši 14 000 Kč.


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 30.11.2022

5.12.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Na základě podnětu paní učitelky L. Vandrovcové představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s proplacením školních fotografií pro 2 žáky z Ukrajiny ve třídě 1. A a 4. B


Vánoční jarmark 26.11.2022

21.11.2022


Fotografie na galerii Škamen


ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 13.10.2022

26.10.2022

Děkujeme všem členům spolku i hostům za účast na valné hromadě a za jejich podněty.

 Zápis z valné hromady  Příloha č.1 - Prezenční listina  Příloha č.2 - Zpráva o činnosti  Příloha č.3 -  Finanční přehled za rok 2021 a k 30.9.2022   Příloha č.4 - Návrh rozpočtu spolku na šk. rok 2021/2022   Příloha č.5 - Návrh činnosti na rok 2022/2023   Příloha č.6 - Usnesení 

Projednáno bylo:

 • Činnosti spolku za rok 2021
 • Návrh činnosti na rok 2022
 • Rozpočet a členská základna spolku


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

19.9.2022

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov se sídlem Nám. 9. května 68, Ondřejov, 251 65, IČ: 227 31 466
svolává

VALNOU HROMADU ČLENŮ SPOLKU

Valná hromada se bude konat dne 13. října 2022 od 18 hodin v ZŠ bratří Fričů Ondřejov na adrese Nám. 9. května 68, Ondřejov.


Program jednání valné hromady:

 • 1. Zahájení, přivítání
 • 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 • 3. Zpráva o činnosti a čl. základně
 • 4. Zpráva o majetku a hospodaření za období 10/2021-09/2022
 • 5. Návrh činnosti na rok 2022/2023, diskuse, hlasování
 • 6. Návrh rozpočtu na rok 2022/2023, diskuse, hlasování
 • 7. Návrh usnesení, diskuse, hlasování
 • 8. Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové spolku. Se souhlasem představenstva se mohou valné hromady zúčastnit také hosté, ti však nemají hlasovací právo.

Člena spolku, který je rodičem žáka ZŠ bratří Fričů v Ondřejově, může v případě nepřítomnosti plnohodnotně zastupovat druhý z rodičů žáka.

Rádi uvítáme do řad členů spolku další rodiče a jiné příznivce a podporovatele školy.


V Ondřejově dne 14.9.2022

PharmDr. Martin Pačovský
Předseda představenstva
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel základní školy bratří Fričů Ondřejov


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 13.9.2022

19.9.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Na základě žádosti rodiče a třídní učitelky představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s příspěvkem na nákup sportovní obuvi na tělesnou výchovu pro žáka 7.A  ZŠ bratří Fričů Ondřejov.


Zápis ze zasedání představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov dne 7.9.2022

12.9.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov

Představenstvo odsouhlasilo proplacení drobných dárků pro třídu V. Hudcové.
Diskuze s paní ředitelkou ZŠ o další spolupráci spolku. Více viz dokument.


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 20.6.2022

23.6.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím příspěvku na dárky a odměny pro žáky ke konci školního roku.


10. školní ples 27.5.2022

29.5.2022Fotografie na galerii Škamen
Fotografie na galerii Škamen z fotokoutku


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 25.4.2022

29.4.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím částky do 1 000,- Kč na nákup zmrzliny – odměny pro děti, které se zúčastní akce Čistý Ladův kraj dne 23.4.2022 spolupořádané Spolkem ŠKAMNA Ondřejov.


Velikonoční jarmark 9.4.2022

29.3.2022


Čistý Ladův kraj 23.4.2022

24.3.2022


Zápis ze schůze Spolku ŠKAMNA 22.2.2022

28.2.2022

Zápis ze schůze představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov

Projednáno bylo

 • Velikonoční jarmark
 • Školní ples
 • Ukliďme Česko
 • Renovace knihovny


Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 18.01.2022

19.01.2022

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím příspěvku na dopravu žáků 4.B ZŠ bratří Fričů Ondřejov pro sehrání divadelního představení v Senior Parku v Kunicích.