Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 30.1.2019

7.2.2019

 Zápis z hlasování ve formátu pdf

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím příspěvku na nákup odměn pro účastníky školní Recitační a pěvecké soutěže a na nákup medailí za sportovní soutěže pro žáky školy. 

Přehled činnosti spolku ve školním roce 2017/2018

8.2.2019

 Činnosti spolku ve formátu pdf

Zápis o hlasování představenstva Spolku ŠKAMNA Ondřejov mimo zasedání 22.1.2019

28.1.2019

 Zápis z hlasování ve formátu pdf

Představenstvo Spolku ŠKAMNA Ondřejov souhlasí s poskytnutím příspěvku 10 000,- Kč na autobusovou dopravu žáků 7. třídy ondřejovské školy na lyžařský výcvikový kurz 25.-31.1.2019. 

OŽIVLÝ BETLÉM 2018

17. ledna 2019

Těší nás to moc!

Těší nás to, že jsme se během jednoho roku stali pevnou součástí mnoha akcí místní základní školy. Těší nás také to, že na těchto akcích pomáháme vytvořit příjemnou atmosféru, která pak v naší obci rezonuje ještě několik dalších dnů, ne-li týdnů.

A tak se stalo, že se rok s rokem sešel, a my jsme se již podruhé s chutí a elánem pustili do přípravy stánku s občerstvením pro Oživlý Betlém. Počasí nám tentokrát přálo a připravilo nám všem scenérii vpravdě betlémskou. Vrstvička čerstvě napadnutého sněhu, vůně svařeného vína, vánočního cukroví a jiných dobrot…

Tato krásná atmosféra nás pak všechny snadno přenesla do Betléma. Do časů, kdy Marie přivedla na svět Ježíška. Spolu s nebývale velkým školním sborem, který celou akci doprovodil svým úžasným zpěvem, si mnozí z nás dojatě zanotovali i pár vánočních koled.

A pak byl ještě čas popřát si vzájemně nad hrnečkem svařeného vína či teplého čaje klidné a požehnané svátky.

Doufáme, že jste takové svátky prožili i Vy!


Za Spolek ŠKAMNA Ondřejov,
Marie Foltánková


Více fotografií na galerii základní školy

Zápis ze 6. jednání představenstva konaného 19.11.2018

21. listopadu 2018

 Zápis z jednání ve formátu pdf

Projednáno bylo:

  • Neúčast spolku na předvánoční výstavě ve škole
  • Účast spolku na konání akce Oživlý betlém dne 20.12.2018
  • Spolek zprostředkoval spojení školy a firmy VWR

Přinášíme vám fotografické ohlédnutí za nezapomenutelnou Oslavou 100 let republiky

31. října 2018

která se konala v neděli 21. října 2018 na náměstí v Ondřejově.

Úžasnou atmosféru této akce pro vás svým objektivem zachytili pánové František Povinský, Josef Brabec a Josef Hradečný a paní Eva Kortusová a Veronika Pácová.

Více fotografií z oslav

Na žádost Dobrovolného svazku obcí Svazková škola Ondřejov zveřejňujeme informaci o konkurzu na ředitele - Základní škola bratří Fričů Ondřejov

26. října 2018

 Inzerát

Zveme Vás srdečně na oslavu 100 let existence naší republiky.

8. října 2018

Oslava se koná v neděli 21.10.2018 od 14 hodin na náměstí a náš Spolek ŠKAMNA Ondřejov je hlavním organizátorem.

Program je velmi nabitý a atraktivní, pohoštění bohaté, je zajištěno mnoho lákadel pro děti i dospělé, lampionový průvod a slavnost bude zakončena večer na "radarové louce" ohňostrojem. Tak si společně přijďme připomenout toto významné výročí.